Over - TMclass
logo
Inhoud

Samengevat

TMclass combineert de classificatiedatabanken (beschrijvingen of termen van waren en diensten) van elk deelnemend merkenbureau (Patent Office of PO) om de classificatie van uw waren en diensten te vergemakkelijken. De classificatie is een vereiste stap in de aanvraag van een merk, zowel voor een internationaal merk, een merk van de Europese Unie dat uw merk beschermt in alle EU-lidstaten of een landspecifiek merk.

Wanneer u in TMclass naar een classificatieterm zoekt, ziet u in welke databases van deelnemende merkenbureaus de term voorkomt. Als de term niet voorkomt in de database van een van de deelnemende merkenbureaus, betekent dat niet noodzakelijk dat de term zal worden geweigerd door het deelnemende bureau. Het is wel mogelijk dat de aanvraagprocedure bij een deelnemend bureau langer duurt als u een term kiest die nog niet werd opgenomen in de database van dat bureau omdat die term niet automatisch kan worden geclassificeerd en eerst gereviseerd moet worden door een onderzoeker.

Als u termen kiest uit meer dan een klasse, moet u mogelijk een extra vergoeding betalen. Met de registratievergoeding bij het EUIPO hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uit drie klassen te kiezen, terwijl het bureau in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) voor elke extra klasse een kleine vergoeding vraagt. Vraag na bij het deelnemende bureau waar u uw merk registreert.


Geschiedenis

Vroeger werd de bescherming van merken geregeld per land. Dat was een vrij ingewikkeld proces omdat kennis van de taal vereist was om bescherming te kunnen aanvragen in een ander land. Er waren ook grote verschillen in de manier waarop verschillende landen waren en diensten classificeerden.

Sinds 1957 zijn er verschillende initiatieven geweest om de manier te stroomlijnen waarop verschillende bureaus waren en diensten classificeerden voor merkregistratie. Voorbeelden daarvan zijn de classificatie van Nice, de Trilaterale Overeenkomst en het harmonisatieproject die hieronder zijn beschreven.

De boomstructuur is een administratief instrument, bedoeld om de gebruiker nog vóór de registratie van een merk te helpen uit te maken waar een term in de classificatie kan worden ondergebracht. De boomstructuur werd ontwikkeld door het EUIPO en de nationale bureaus van de EU in samenwerking met de WIPO. Zij is gebaseerd op de Nice-classificatie maar maakt niet officieel deel uit van het Nice-classificatiesysteem. Bij het onderzoeken van merken of vergelijken van waren en diensten heeft de boomstructuur geen enkele juridische waarde.

De classificatie van Nice

De classificatie van Nice werd in 1957 ingevoerd door WIPO en is een systeem voor het classificeren van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Ze werd in het leven geroepen door middel van een multilateraal verdrag dat werd gesloten in 1957. Deze Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO (www.wipo.int).

Veel landen hebben de classificatie van Nice ingevoerd voor de classificatie van waren en diensten bij het registreren van merken.

De classificatie van Nice omvat de klasseopschriften, toelichtingen en een alfabetische lijst van waren en diensten. De klasseopschriften beschrijven in zeer algemene termen de aard van de waren of diensten die in elk van de 34 warenklassen en 11 dienstenklassen zijn opgenomen. Klik hier voor de complete lijst van klasseopschriften. Elke klasse is voorzien van een toelichting waarin het betreffende type product of dienst wordt beschreven en in sommige gevallen ook waren of diensten die buiten die klasse vallen. In de alfabetische lijst worden specifieke soorten waren en een scala van diensten opgesomd waarbij telkens de betreffende klasse wordt aangegeven.

TMclass bevat beschrijvingen van waren en diensten die met een N zijn gemarkeerd, wat betekent dat de term afkomstig is uit de alfabetische lijst van de classificatie van Nice. Deze aanduiding komt alleen voor bij gegevens die van het EUIPO afkomstig zijn.

Een lijst van waren en diensten die uitsluitend uit beschrijvingen uit de classificatie van Nice bestaat, zal als correct geclassificeerd worden goedgekeurd, mits deze gebruikt zijn in de door de databank aangegeven klasse.


ID-Lijst

De TM5 bestaat uit the US Patent & Trademark Office (USPTO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the State Administration for Industry & Commerce of the People’s Republic of China (SAIC), en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
Een van de projecten die in dit kader van samenwerking valt, betreft de ID-lijst.


Het harmonisatieproject

Het doel van de harmonisatie van classificaties is om een gemeenschappelijke classificatieprocedure op te stellen onder de aangesloten bureaus zodat de gebruiker maar een lijst krijgt met waren in diensten in alle talen en de classificatieprocedure maar op een manier wordt toegepast. Op die manier worden lijsten met waren en diensten op een uniforme manier aanvaard of geweigerd.

Achtergrond:

De classificatie van Nice werd vooral in het leven geroepen voor administratieve doeleinden. Ze werd goedgekeurd door veel merkenbureaus, zoals het EUIPO, voor de classificatie van waren en diensten voor merkregistratie. Als een waar of dienst niet in de alfabetische lijst voorkomt, wordt aan de hand van een reeks classificatieregels de klasse bepaald. Omdat dit vatbaar is voor interpretatie, werden de afgelopen decennia verschillende classificatiepraktijken ontwikkeld door het bureau.

Die verschillen werken verwarring in de hand. Ze zijn niet gebruiksvriendelijk en laten de aanvragers niet toe om een unieke classificatielijst te hebben voor hetzelfde merk in verschillende bureaus.

Het idee om dit te harmoniseren kwam tot stand in juli 2008 tijdens een TMclass-conferentie. Alle deelnemers kwamen overeen dat er geen classificatieverschillen mochten zijn tussen de bureaus. De basis voor een nieuwe geharmoniseerde database werd gelegd door het UKIPO en het EUIPO die een gemeenschappelijke database van waren en diensten overeenkwamen in het Engels. Zweden volgde door een Zweedse versie van deze Engelse database te gebruiken als officiële lijst. Andere bureaus besloten deze aanpak te volgen en de meeste EU-bureaus waren erg geïnteresseerd.

Alle Europese bureaus die het Engels als werktaal hebben (EUIPO, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta) hebben de Engelse geharmoniseerde lijst ingevoerd.

Het is de bedoeling om uiteindelijk "probleemvrije" scenario's te creëren zoals deze: aanvragers van merken gebruiken een gemeenschappelijke classificatielijst in verschillende bureaus die vooraf zijn overeengekomen om deze lijst te aanvaarden. Het risico op bezwaren is laag voor de aanvrager en de aangesloten bureaus krijgen minder te maken met onvolledige aanvragen.

TMclass wijst op de classificatieverschillen die nog bestaan tussen de aangesloten bureaus en zal een geldig en onafhankelijk hulpmiddel blijven op Europees niveau dat openstaat voor nieuwe bureaus.

Op dit moment leveren meer dan de helft van de nationale bureaus en het EUIPO (het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) gegevens aan TMclass. In de nabije toekomst zal ook de database van WIPO (de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) worden opgenomen.