Legal notices
logo

Disclaimer

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) onderhoudt deze server om de toegang van het publiek tot classificatiegegevens te verbeteren. Het is ons doel om deze informatie up-to-date en accuraat te houden. Als fouten worden vastgesteld, neem dan contact op met ons zodat we ze kunnen verbeteren.

Afwijzing van aansprakelijkheid m.b.t. de boomstructuur: nationale bureaus en EUIPO

De classificatie van waren en diensten is onderworpen aan artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst van Nice en dient alleen voor administratieve doeleinden. Het gebruik van de boomstructuur doet geen afbreuk aan juridische besluiten betreffende normaal gebruik of betreffende overeenkomst en/of gelijkenis tussen waren en/of diensten. Dergelijke besluiten kunnen alleen door de bevoegde autoriteiten worden genomen.

Afwijzing van aansprakelijkheid m.b.t. de boomstructuur: WIPO

De boomstructuur werd ontwikkeld door het EUIPO en de nationale bureaus van de EU in samenwerking met de WIPO. Hoewel de boomstructuur op de Nice-classificatie is gebaseerd, maakt zij niet officieel deel uit van het Nice-classificatiesysteem. Bij het onderzoeken van merken of vergelijken van waren en diensten heeft de boomstructuur geen enkele juridische waarde, wat niet wegneemt dat zij op vrijwillige basis kan worden gebruikt als administratief instrument voor het specificeren van waren en diensten.

We zijn echter op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het materiaal op deze site. Dat materiaal:

  • bestaat uit classificatiegegevens die werden verkregen van de afzonderlijke classificatiedatabases van de bureaus die aangesloten zijn bij TMclass. Elk bureau is verantwoordelijk voor zijn eigen gegevens. Houd er rekening mee dat classificatietermen die worden aanvaard door een aangesloten bureau niet noodzakelijk worden aanvaard door een ander bureau;
  • bevat informatie van uitsluitend algemene aard die niet is bedoeld als beschrijving van de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit;
  • is niet noodzakelijk uitgebreid, volledig, correct of up-to-date;
  • is soms gelinkt aan externe sites waarover we geen controle hebben en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn;
  • is geen professioneel of juridisch advies (als specifiek advies vereist is, neem dan contact op met een gekwalificeerde professional).

Deze disclaimer is niet bedoeld om in strijd te zijn met vereisten die zijn bepaald in toepasselijke nationale wetgeving of om aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die niet mogen worden uitgesloten onder die wetgeving.


Copyright © EUIPO, 2006 - 2016

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie onderhoudt deze server om de toegang van het publiek tot classificatiegegevens te verbeteren.

Reproductie is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron en het authentieke karakter worden erkend en dat wordt vermeld dat de gegevens gratis werden aangeboden.

Hoewel het ons doel is om deze informatie up-to-date en accuraat te houden, kunnen we dit niet garanderen. Als fouten worden vastgesteld, neem dan contact op met ons zodat we ze kunnen verbeteren.

Informatie op TMclass valt niet noodzakelijk onder de verantwoordelijkheid van de aangesloten nationale bureaus, de Europese instellingen of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Elk bureau behoudt het copyright op de gegevens in hun classificatiedatabase die kan worden geraadpleegd via TMclass. De officiële logo's van de nationale bureaus en het EUIPO (inclusief het TMclass-logo) mogen alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van het bureau in kwestie.

Hieronder vindt u snelkoppelingen naar de copyrightverklaringen van elk bureau.