Vragen en antwoorden: Taxonomie TMclass
logo
 1. Wat is Taxonomie?

  Taxonomie is een hulpmiddel bij het classificeren.

  Het betreft een nieuwe manier om waren en diensten in een hiërarchische structuur in te delen in de Europese gemeenschappelijke databank (Geharmoniseerde Databank * ), met kleinere groepen binnen elke klasse van waren en diensten, rekening houdend met de marktrealiteit en met handhaving van het Nice-classificatiesysteem.

 2. Is Taxonomie een nieuw classificatiesysteem? Is het een vervanging van het huidige classificatiesysteem (Nice)?

  Nee, Taxonomie is niet een nieuw classificatiesysteem, noch is het een vervanging van de Nice-classificatie.

  De classificatie van Nice is de standaardclassificatie voor waren en diensten bij het aanvragen en registreren van merken.

  Taxonomie gebruikt de Nice-classificatie als basis en bouwt daarop verder. Het eerste niveau van Taxonomie is afkomstig van de Nice-classificatie, en heeft een indeling in 45 klassen.

 3. Wat is het doel van Taxonomie?

  Met behulp van Taxonomie kunt u snel en intuïtief de juiste termen vinden om uw waren en diensten te omschrijven.

  Taxonomie maakt inzichtelijk hoe en waar waren en diensten zijn geclassificeerd, door in één oogopslag de gehele hiërarchische structuur van een klasse te laten zien.

 4. Welke termen zitten in Taxonomie?

  De meer dan 60 000 termen van de Geharmoniseerde Databank * , waarin ook alle termen van alfabetische lijsten van Nice zijn opgenomen, zijn door Taxonomie van een logische structuur voorzien.

 5. Hoe kan ik de taxonomieboom van TMclass gebruiken?

  Browsen: Wilt u het gehele classificatiesysteem zien, blader dan door de taxonomiestructuur. Aan de linkerkant ziet u de 45 klassen. U kunt elke klasse openen om de onderliggende groepen te bekijken. Op die manier krijgt u snel een overzicht van de waren en diensten per klasse. U kunt alleen die groepen met termen bekijken die voor u interessant zijn en de rest buiten beschouwing laten.

  Zoeken: U kunt zoeken naar waren of diensten die voor u interessant zijn. Aan de rechterkant ziet u alle termen die het gezochte woord bevatten. Links in de taxonomieboom ziet u waar deze termen terug te vinden zijn in de 45 klassen. Zo kunt u alleen de groepen met termen bekijken die voor u interessant zijn.

 6. Ik wil mijn merk aanvragen voor “onderdelen en accessoires voor muziekinstrumenten (gitaarsnaren)”. Waar vind ik deze onderdelen en accessoires in de taxonomiestructuur?

  Alle afzonderlijke onderdelen en accessoires staan in de groep van het hoofdproduct waar ze bij horen. Zo zijn de onderdelen en accessoires voor gitaren, bv. gitaarsnaren, te vinden in de groep “Snaarinstrumenten”.

  Denk erom dat het opnemen van de term “Snaarinstrumenten” in een lijst van waren en diensten nog niet betekent dat de snaren zelf onder die term vallen. Om bescherming te hebben voor onderdelen en accessoires, moeten deze specifieke waren aan de lijst worden toegevoegd.

 7. Heeft Taxonomie juridische gevolgen?

  Nee, er zijn geen juridische gevolgen.

  Taxonomie is een hulpmiddel bij het classificeren. Er kunnen en mogen geen juridische gevolgen aan de structuur worden verbonden.

  De reikwijdte van de bescherming wordt slechts door de natuurlijke betekenis van een term bepaald, niet door de positie van de term in de taxonomieboom.

De Geharmoniseerde Databank is een gemeenschappelijke databank van acceptabele termen die momenteel door de geharmoniseerde bureaus (zie de homepage van TMclass) wordt ingevoerd en door alle Europese bureaus zal worden ingevoerd en bijgehouden. De Databank bevat meer dan 60 000 termen, waaronder alle termen van de alfabetische lijsten van Nice.