Term details (Albanian)

Kaseta gjilpërash prej metali të çmuar

Class: 26
Language: Albanian
Accepted by: GDIP
Taxonomy
  • Class 26 > Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili dekorativë
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0008295